આપણી શાળાના બ્લોગમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે.

જો હારથી ડર લાગતો હોય તો જીતવાની આશા ક્યારેય ના રાખવી જોઈએ